Līgatnes dabas takas

Līgatnes dabas takas ir labiekārtotu taku kopums meža ainavā Gaujas Nacionālajā parkā.

Pie mums ir iespējams apskatīt dažādas Latvijas savvaļas dzīvnieku sugas, vērot neskartas dabas ainavas, klausīties meža un pļavu balsīs, izstaigāt Gaujas senlejas gravas un paugurus, kā arī baudīt mieru un aktīvu atpūtu. Pastaigu takas ierīkotas ~4-5 km garumā, ar atšķirīgām grūtības pakāpēm (ir gan augsnes un grants segumi, gan koka kāpņu posmi).

Taku apmeklējumam nepieciešamas 2-3 stundas. Līgatnes dabas takas dibinātas 1975. gadā - ar mērķi iepazīstināt parka apmeklētājus ar Latvijas dabas vērtībām un vietējām savvaļas augu un dzīvnieku sugām.

Par Līgatnes dabas taku pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem lūdzam interesēties Līgatnes dabas taku Informācijas centrā!

Lai Līgatnes dabas taku apmeklējums Tev sagādātu prieku un radītu patīkamas emocijas, aicinām ievērot šos vienkāršos un viegli izpildāmos nosacījumus, kuri atrodami
https://www.ligatnesdabastakas.lv/apmekletajiem/taku-etikete/

Apmeklējums bez maksas
Bērniem, kas nav sasnieguši piecu gadu vecumu;
Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēto speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī viņus pavadošajām personām (uzrādot atbilstošus dokumentus);
Personām, kas pavada bērnus ar invaliditāti vai personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai personas ar I grupas invaliditāti.
Personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti).
Viena grupas vadītāja, kas pavada vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, augstskolu izglītojamos vai pieaugušo grupu (grupā 16 līdz 30 apmeklētāji), vai pamatskolas grupu (grupā 5 līdz 14 izglītojamie). 
Diviem grupas vadītājiem, kas pavada pamatskolas grupu, kurā ir 15 un vairāk izglītojamie.
Trīs grupas vadītājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu (grupā 10 līdz 30 izglītojamie.


50% atlaide Līgatnes dabas taku apmeklējumam
Ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu) un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību).

Līgatnes visiem pieejams Stāvlaukums. Tā izmantošanas cenas:
Stāvlaukuma izmantošana (12h) (Līgatnes dabas taku apmeklētājs) - 2,50 EUR

Stāvlaukuma izmantošana (12h) (nav Līgatnes dabas taku apmeklētājs) - 5,00 EUR

Lasīt aprakstu

Ieteikt