SIA „Biļešu paradīze” (turpmāk tekstā Biļešu Paradīze) interneta veikala lietotāja (turpmāk tekstā Lietotājs) tiesības un pienākumi.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu kopīgos sadarbības noteikumus, jo jūsu reģistrēšanās Biļešu Paradīzes interneta veikalā būs kā apliecinājums tam, ka piekrītat šiem noteikumiem. Šī vienošanās starp Biļešu Paradīzi un Lietotāju stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs ir sekmīgi reģistrējies Biļešu Paradīzes interneta veikalā.
 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  1. Šie noteikumi, tiesības un pienākumi nosaka attiecības starp Biļešu Paradīzi (SIA „Biļešu paradīze”), kas reģistrēta LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003394937, un Lietotāju - personu, kura izdara pirkumu(s) interneta veikalā bilesuparadize.lv.
  2. Izdarot samaksu, Lietotājs apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
  3. Nopirktās biļetes atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
 2. SAMAKSA PAR BIĻEŠU PARADĪZES PAKALPOJUMIEM
  1. Par Biļešu Paradīzes interneta veikala izmantošanu tiek piestādīta interneta veikala izmantošanas maksa. Maksa ir izdalīta un pārskatāmi norādīta pie katra pasākuma atsevišķi pirms maksājuma uzsākšanas.
  2. Interneta veikala izmantošanas maksa un piegādes maksa tiek pievienota pirkumam.
 3. ATBILDĪBA
  1. Biļešu Paradīze ir atbildīga tikai par pasākumu biļešu tirdzniecību.
  2. Pasākuma atcelšanas gadījumā Biļešu Paradīze atmaksā biļetes nominālo vērtību atbilstoši LR likumdošanai un labai komercpraksei.
  3. Biļešu Paradīze neuzņemas atbildību par nozaudētām vai nozagtām biļetēm. Biļetes netiek dublētas, un netiek izsniegtas to kopijas.
  4. Biļešu Paradīze nav atbildīga par pasākuma saturu un/vai kvalitāti. Par pasākuma saturu un/vai kvalitāti atbildīgs ir pasākuma rīkotājs. Pasākuma rīkotāja nosaukums un reģ. Nr. ir norādīts uz biļetes.
  5. Biļešu Paradīze saskaņā ar Civillikuma 1773. un 1774. pantu neuzņemas nejaušības risku un biļetes nominālo vērtību neatmaksā gadījumos, kad pasākums atcelts nejauša notikuma vai nepārvaramas varas (karadarbība, dabas katastrofas, epidēmijas, nemieri, streiki, varasiestāžu akti u.c.) dēļ.
  6. LIETOTĀJA SNIEGTO ZIŅU IZMANTOŠANA
   1. Lietotājs labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei Biļešu Paradīzes interneta veikalā un to piegādei.
   2. Lietotājs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
   3. Lietotāja sniegtās ziņas Biļešu Paradīze izmanto tikai Lietotāja interesēs saskaņā ar publicētajiem datu apstrādes principiem. Trešajām personām ziņas par Lietotāju ir pieejamas tikai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
   4. Lietotājs jebkurā laikā var dzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.
   5. Lietotājs ir atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles izmantošanu.
  7. CITI NOTEIKUMI
   1. Biļešu Paradīze neatbild par saistīto tehnisko produktu izmantošanas nevēlamo efektu un to radītajām sekām.
   2. Biļešu Paradīze sniedz ziņas par pasākuma rīkotāja juridisko nosaukumu un tā vienoto reģistrācijas numuru.
   3. Sistēmas nesankcionētas izmantošanas gadījumā Biļešu Paradīze slēdz pieeju interneta veikalam.
   4. Pērkot biļeti, Lietotājs piekrīt pasākuma rīkotāja noteiktajiem pasākuma norises vietas iekšējās kārtības noteikumiem.