Neatkarības deklarācija

“Declaration of Independence” (“Neatkarības deklarācija”) ir performanču mākslinieces Danielas Vētras imersīva izrāde, kas instalācijas, drāmas, performatīvās darbības, videomākslas, vokāla un skaņu mākslas sinerģijā nesaudzīgi pēta dzemdību un varmācības saikni brīdī, kad konservatīvais populisms rada globālus draudus sieviešu ķermeniskajai autonomijai un reproduktīvajām tiesībām. Izrāde ir mākslinieciskās un reproduktīvās brīvības manifests, kas veidots posthumāna totālā mākslas darba (Gesamtkunstwerk) formā.
“Declaration of Independence” ir eksperimentāls feminisma mākslas darbs, ko radījusi vienas sievietes gribai pakļauta vīriešu komanda: britu dramaturgs Adams Donens, mākslinieks Artūrs Virtmanis, modes dizainers un dziedātājs Kašers, komponists Toms Auniņš u. c. Izrāde ar taisnīgām dusmām vēršas pret sabiedrības dubultmorāli, cenzūru un kaunināšanas praksēm, kurām anonīmais soctīklu pūlis pakļauj indivīdus, kas uzdrošinās publiski iestāties pret diskriminējošām normām.
Pasludināt neatkarību vienmēr prasa drosmi, un izrādes veidotāji ne tikai demonstrē to, bet pieprasa arī no skatītājiem. Šis transgresīvais, jūtas aizskarošais darbs nav domāts cilvēkiem, kuri tiecas pēc mākslas, kas glauda pa spalvai. Izrāde ietver kailuma un vardarbības ainas, tā nav piemērota bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.
Izrāde notiek 17. un 19. aprīlī izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa”, Kungu ielā 3, Danielas Vētras multimediju izstādes “Declaration of Independence” ietvaros. Izrādi un izstādi pavada publiskā programma, kura diskusiju, publisko lekciju un meistarklašu formā aktualizēs mākslinieciskās brīvības un sieviešu ķermeniskās autonomijas jautājumus. Izrādes valoda: angļu ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.
Izstādes “Declaration of Independence” (“Neatkarības deklarācija”) norises laiks:  01.04.2023.-21.05.2023.

 
Nav gaidāmo pasākumu