Arēna Jaunās mūzikas fest. biedrība

Reģ. Nr.:
40008070398

ARĒNA ir laikmetīgās mūzikas festivāls, kas kopš 2002. gada ik rudeni Latvijas koncertzālēs pulcē jaunās mūzikas komponistus, atskaņotājmāksliniekus un klausītājus no daudzām pasaules valstīm. Festivāla moto SAKLAUSI NĀKOTNI! ietver sevī galveno festivāla ideju un mērķi – rādīt mūsdienu mūzikas dažādību visā tās krāšņumā, veicinot jaunas mūzikas tapšanu, atskaņošanu un dokumentēšanu. ARĒNA neapšaubāmi ir viens no novatoriskākajiem kultūras notikumiem Latvijā un bez tā nav iedomājama mūsdienu mūzikas kultūras sistemātiska un loģiska attīstība Latvijā.

ARENA is a contemporary music festival held in concert halls of Latvia every autumn since 2002 to call together composers, performing artists and audience from many countries of the world. The motto of the festival HEAR THE FUTURE! reflects its main idea and objective – to present the diversity of contemporary music in all its magnificence thus encouraging creation of new music, its performance and recording.

 
Nav gaidāmo pasākumu