Tirdzniecības vietas

Krustpils novada Sporta nams, Spuņģēni

Šai norises vietai šobrīd nav neviena pasākuma tirdzniecībā.