Tirdzniecības vietas

Ogres novada Kultūras centrs

Misija: Caur kultūras un mūžizglītības prizmu stiprināt piederības sajūtu savai pilsētai un novadam.

Vīzija: Pašvaldības aģentūras „Ogres novada Kultūras centrs”– daudzfunkcionālu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniedzējs, kas dod ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras un mūžizglītības procesu veidošanā visā Ogres novadā.

Mērķis: Veicināt kultūras attīstību Ogres novada administratīvajā teritorijā, īstenot pašvaldības funkcijas kultūras darba organizēšanā, tai skaitā, veidot un piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, veicināt kultūras, mūžizglītības un sabiedrisko iniciatīvu, sniegt metodisko atbalstu Ogres novada pašvaldības kultūras iestādēm un struktūrvienībām.

 

 

Pasākumi

Nosaukums Datums Laiks Cena Pirkt

Atpūtas vakars DEJU LAIKS

23. mar. 2019.

21:00

10.00€ Pirkt

Spēlfilma KLASES SALIDOJUMS

29. mar. 2019.

19:00

4.00€ Pirkt

Uzvedums VILKAM TĀDA DVĒSELĪT

31. mar. 2019.

13:00

10.00€3.00€ Pirkt

Koncerts SANĀCIET SADANCOJIET

6. apr. 2019.

16:00

2.00€ Pirkt

Izrāde - A.Čehovs IVANOVS

6. apr. 2019.

17:00

7.00€ Pirkt

Leļļu teātra izrāde / Joka pēc alfabēts

11. apr. 2019.

11:00

3.00€ Pirkt

Izrāde - O. Vailds / CIK SVARĪGI BŪT NOPIETNAM

13. apr. 2019.

17:00

7.00€ Pirkt

Spēlfilma 1906

17. apr. 2019.

19:00

4.00€ Pirkt

Saule brauca debesīs

21. apr. 2019.

15:00

2.00€ Pirkt

Koncerts DZIESMAS, KURAS NEVIENS NEDZIED

28. apr. 2019.

17:00

15.00€10.00€ Pirkt

Romantiska spēlfilma BLAKUS

30. apr. 2019.

19:00

4.00€ Pirkt

ALADDINS / Teixma deju teātris

1. mai. 2019.

16:00

7.00€5.00€ Pirkt

Koncerts OGRE SPRIDZINA

3. mai. 2019.

19:00

15.00€ Pirkt

KLASES VAKARS VECĀKIEM

31. mai. 2019.

21:00

12.00€ Pirkt
Nosaukums Datums Laiks

Atpūtas vakars DEJU LAIKSOgre, Brīvības iela 15

23.mar. 2019

21:00

Cenas Pirkt
 

Spēlfilma KLASES SALIDOJUMSOgre, Brīvības iela 15

29.mar. 2019

19:00

Cenas Pirkt
 

Uzvedums VILKAM TĀDA DVĒSELĪTOgre, Brīvības iela 15

31.mar. 2019

13:00

Cenas Pirkt
 

Koncerts SANĀCIET SADANCOJIETOgre, Brīvības iela 15

6.apr. 2019

16:00

Cenas Pirkt
 

Izrāde - A.Čehovs IVANOVSOgre, Brīvības iela 15

6.apr. 2019

17:00

Cenas Pirkt
 

Leļļu teātra izrāde / Joka pēc alfabētsOgre, Brīvības iela 15

11.apr. 2019

11:00

Cenas Pirkt
 

Izrāde - O. Vailds / CIK SVARĪGI BŪT NOPIETNAMOgre, Brīvības iela 15

13.apr. 2019

17:00

Cenas Pirkt
 

Spēlfilma 1906Ogre, Brīvības iela 15

17.apr. 2019

19:00

Cenas Pirkt
 

Saule brauca debesīsOgre, Brīvības iela 15

21.apr. 2019

15:00

Cenas Pirkt
 

Koncerts DZIESMAS, KURAS NEVIENS NEDZIEDOgre, Brīvības iela 15

28.apr. 2019

17:00

Cenas Pirkt
 

Romantiska spēlfilma BLAKUSOgre, Brīvības iela 15

30.apr. 2019

19:00

Cenas Pirkt
 

ALADDINS / Teixma deju teātrisOgre, Brīvības iela 15

1.mai. 2019

16:00

Cenas Pirkt
 

Koncerts OGRE SPRIDZINAOgre, Brīvības iela 15

3.mai. 2019

19:00

Cenas Pirkt
 

KLASES VAKARS VECĀKIEMOgre, Brīvības iela 15

31.mai. 2019

21:00

Cenas Pirkt