Tirdzniecības vietas

Latvijas operetes fonds, nodibinājums

Latvijas operetes fonds dibināts 2013. gadā, lai, apvienojot profesionālu mākslinieku un sabiedrības centienus, atjaunotu skatītāju iecienīto Operetes teātri Rīgā ar trupu, orķestri un atbilstošām telpām, un nodrošinātu Latvijas skatītājam iespēju baudīt pilnvērtīgu klasisko opereti.
Kultūras ministrijas kultūrpolitikas plānošanas dokumenta Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam „Radošā Latvija” „Mūzikas nozares stratēģija” nozares analīzes sadaļā kā draudi mūzikas nozarei 3.8. punktā norādīts: „atsevišķu mūzikas žanru izzušana no mūzikas dzīves kopainas (...muzikālais teātris (ietver operetes žanru)).
 
Muzikālā teātra tradīcijas mūsu valstī veidojušās jau no Alunāna laikiem, muzikālās izrādes vienmēr bijušas skatītāju pieprasītas. Gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Eiropā un citur pasaulē muzikālie teātri iestudē operetes. Tomēr Latvijā pēdējos divdesmit gadus, neskatoties uz plašo kultūras notikumu spektru, klasiskā operete nepelnīti atstāta novārtā.
Ar ticību mērķim un sirdsdegsmi, kopīgiem spēkiem mēs atkal varam atgūt zaudēto! Latvija kā Eiropas kultūras dalībniece ir pelnījusi arī profesionālu un laikmetīgu operetes teātri.

Latvijas operetes fondā izveidota profesionāla, tuvu pie simts cilvēku liela trupa – solisti, koris, dejotāji, orķestris, tehniskā un administratīvā komanda. Pilnvērtīgi iestudētas operetes Balle Savojā (Pauls Abrahams), Jautrā atraitne (Francis Lehārs), Klīvija (Niko Dostāls), dažādas koncertprogrammas un iedibināts Operetes festivāls Ikšķilē un izveidota Operetes un muzikālā teātra biedrība, kas reģistrēta Latvijas Kultūras ministrijas Profesionālo biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Šai norises vietai šobrīd nav neviena pasākuma tirdzniecībā.