Rīgas sv.Jāņa ev. luter. draudze

Reģ. Nr.:
90000166676
Nav gaidāmo pasākumu