Latvijas evaņgēliski luteriskās baznīcas Rīgas Sv. Jāņa draudze

Reģ. Nr.:
90000166676
Nav gaidāmo pasākumu