TDA KATVARI 100

Ieteikt

Deju ansamblis dibināts Katvaru pagasta padomē, kur “1919. gadā pēc priekšā likšanas tika vienbalsīgi nolemts atvēlēt Katvaru pagasta padomei sarīkot Katvaru muižas telpās teātri ar deju un citiem priekšnesumiem, ar noteikumu, ka ienākumi izlietojami priekš skolas izglītības mērķu veicināšanas, kā skolas bibliotēkai un citai labdarībai.” (LVVA, 4452. fonds) Sākotnēji tā kopā sanākšanas un mēģinājumu vieta bijusi Katvaru muiža, tikai 1991.gadā par ansambļa mājvietu kļuva Limbažu kultūras nams.
Tautas deju ansamblis „Katvari” jau daudzus gadu desmitus ir bijis kultūras dzīves rosinātājs Limbažos un Latvijā. Deju ansambļa pastāvēšanas 100 gados kolektīvs nav zaudējis sākotnējo entuziasmu un kopīgo dejas prieku, bet tam pievienojusies profesionālā izaugsme un starptautisko festivālu panākumi.