LATVIJAS KONCERTI VSIA

ID Nr.:
40003374610
Home page:
www.latvijaskoncerti.lv

Valsts SIA "Latvijas Koncerti" mērķis ir veidot un attīstīt valsts profesionālo koncertdzīvi, ar augstas kvalitātes un radoši iedvesmojošām aktivitātēm apmierinot iedzīvotāju tiekšanos pēc labas mūzikas, kā arī veicinot laikabiedru garīgo izaugsmi.

"Latvijas Koncerti" pārstāv Latvijas profesionālo mūziķu radošo izpausmju intereses Latvijā un ārvalstīs.

"Latvijas Koncertu" darbība vērsta uz valsts kultūras, sociālās un reģionālās attīstības, kā arī ārējās un iekšpolitikas nostādņu īstenošanu; "Latvijas Koncerti" ir viena no būtiskākajām valsts iekšējās un ārējās kultūrpolitikas mārketinga sastāvdaļām. "Latvijas Koncerti" regulāri sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām mūzikas festivālu un atsevišķu koncertu rīkošanā. Ik gadu visā Latvijā notiek apmēram 400 "Latvijas Koncertu" rīkotu pasākumu.

Upcoming events
Wednesday ,
30th June, 20:00
  • 15€
Buy from 15€
Thursday ,
1st July, 20:00
  • 15€
Buy from 15€
Saturday ,
3rd July, 13:00
  • 25€
  • 20€
  • 15€
Buy from 15€
Saturday ,
3rd July, 19:00
  • 25€
Buy from 25€
Saturday ,
3rd July, 22:00
  • 50€
  • 25€
Buy from 25€
Tuesday ,
6th July, 20:00
  • 15€
Buy from 15€