LATVIJAS KONCERTI VSIA

ID/VAT.:
40003374610
Home page:
www.latvijaskoncerti.lv

Valsts SIA "Latvijas Koncerti" mērķis ir veidot un attīstīt valsts profesionālo koncertdzīvi, ar augstas kvalitātes un radoši iedvesmojošām aktivitātēm apmierinot iedzīvotāju tiekšanos pēc labas mūzikas, kā arī veicinot laikabiedru garīgo izaugsmi.

"Latvijas Koncerti" pārstāv Latvijas profesionālo mūziķu radošo izpausmju intereses Latvijā un ārvalstīs.

"Latvijas Koncertu" darbība vērsta uz valsts kultūras, sociālās un reģionālās attīstības, kā arī ārējās un iekšpolitikas nostādņu īstenošanu; "Latvijas Koncerti" ir viena no būtiskākajām valsts iekšējās un ārējās kultūrpolitikas mārketinga sastāvdaļām. "Latvijas Koncerti" regulāri sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām mūzikas festivālu un atsevišķu koncertu rīkošanā. Ik gadu visā Latvijā notiek apmēram 400 "Latvijas Koncertu" rīkotu pasākumu.

Closest events
Saturday ,
3rd October, 19:00
 • 25€
 • 20€
 • 15€
 • 10€
Friday ,
9th October, 19:00
 • 25€
 • 20€
 • 15€
 • 10€
Buy from 10€
Thursday ,
15th October, 19:00
 • 15€
Buy from 15€
Saturday ,
17th October, 11:00
 • 24€
Buy from 24€
Saturday ,
17th October, 13:00
 • 24€
Saturday ,
17th October, 15:00
 • 24€