Balvu Tautas teātra izrāde pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem “Kaķīša dzirnavas”

Порекомендовать

Ближайшие мероприятия
суббота,
24-го февраля, 18:00
  • 5€
среда,
28-го февраля, 19:00
  • 5€
Купить от 5€