Кассы

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, SIA

Viens no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra uzdevumiem ir izveidot ilgtspējīgu vietējās pārtikas sistēmu, kas nodrošina vietējās izcelsmes pārtikas produktu izsekojamību un kvalitāti. Veicina vietējās pārtikas patēriņa palielināšanos, nodrošinot bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanas apjomu. Īsteno zaļo publisko iepirkumu skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. To Latvijas Lauku konsultāciju centrs ir iecerējis panākt, izstrādājot atpazīstamu novada garšas zīmolu “Novada Garša”, kas kļūs par tradīciju visos valsts reģionos. Mērķis ir pierādīt, ka Latvijas novadu zemnieki un pārtikas ražotāji ir mūsdienīgi piedāvājumā, sadarbībā, domāšanā un spējīgi konkurēt ar ārvalstu masveida produkciju. Gada noslēguma pasākumu Latvijas Lauku konsultāciju centrs rīko Rīgā, jaunajā kultūras un izklaides centrā “Hanzas perons” ar divu dienu garšas svētkiem “Novada Garša” 27. un 28. septembrī. www.llkc.lv   

Šai norises vietai šobrīd nav neviena pasākuma tirdzniecībā.