Полезная информация
Организатор:
Deju kolektīvu apvienība LIESMA, biedrība

AR SIRDI DEJĀ UN SVĒTKOS II koncerts / No VII līdz XI deju svētkiem/

Цена билетов от 10€

Полезная информация

2021. gada 7. un 8. jūnijā plkst. 19.00 VEF kultūras pilī lielajā zālē Ropažu ielā 2, notiks Latvijas novadu bērnu deju kolektīvu koncertu cikls “Ar sirdi dejā un svētkos”, kurā divos saturiski atšķirīgos koncertos piedalīsies  un Latvijas Skolu jaunatnes deju svētku virsvadītāju dejas izdejos Latvijas novadu bērnu deju kolektīvi, kuriem ir bijusi vai pašreiz ir mākslinieciskā saikne ar deju svētku virsvadītājiem.

Latvijas novadu bērnu deju kolektīvu koncertu cikls “Ar sirdi dejā un svētkos” ir saistīts ar daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu ar mērķi apzināt, popularizēt un saglabāt visu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītāju daiļradi nākamajām paaudzēm. 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Dziesmu un deju svētku tradīciju, simbolismu un unikalitāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 2003. gada 7. novembrī pasludināja par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir šī mantojuma sastāvdaļa un 2020. gadā aprit 60 gadi kopš pirmajiem Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

Atzīmējot Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 60. gadadienu biedrība „Deju kolektīvu apvienība „Liesma” un Valsts Izglītības satura centrs rīko Latvijas novadu bērnu deju kolektīvu koncertu ciklu “Ar sirdi dejā un svētkos”, kurā atcerēsimies un godināsim 42 deju svētku virsvadītājus no I līdz XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

  1. jūnijā plkst. 19.00 pirmajā  koncertā „No I līdz VI deju svētkiem” kopā ar dejotājiem no TDA “Uguntiņa”, TDA “Zelta sietiņš”, TDA “Dzirkstelīte”, TDA “Dzintariņš”, Liesmas studijas “Dzirkstis”, BDK “Varavīksne” atcerēsimies un godināsim deju svētku virsvadītājus - Hariju Sūnu, Mildu Lasmani, Ingrīdu Edīti Saulīti, Aleksandru Krasovski, Osvaldu Štrausu, Uldi Žagatu, Irmīni Indriksoni, Valentīnu Bļinovu, Igoru Biļanski, Lieni Lūsi, Zinaīdu Zeltmati, Ernestu Poreiteru, Intu Dimanti, Taisu Arumu, Juri Bērziņu, Ojāru Lamasu, Janīnu Nurku, Olgu Freibergu, Baibu Rasmu Šteinu.
  2. jūnijā plkst. 19.00 otrajā koncertā „No VII līdz XI deju svētkiem” kopā ar dejotājiem no TDA “Uguntiņa”, TDA “Dzintariņš”, JDK “Vizbulīte”, Liesmas studijas “Dzirkstis”, TDA “Teiksmiņa”, TDK “Dzirnas”, TDA “Gauja” studijas, TDK “Skabardzēni”, BDA “Dzīpariņš”,  TDA “Līgo” jauniešu studijas, TDA “Zelta sietiņš”, Talsu valsts ģimnāzijas TDK, TDK “Pūpolītis”, DK “Auseklītis”, TDA “Teiksma” studijas atcerēsimies un godināsim deju svētku virsvadītājus - Ritu Spalvu, Margu Apsīti, Dainu Štālu, Indru Filipsoni, Gitu Ūdri, Jāni Marcinkeviču, Jāni Ērgli, Agri Daņiļeviču, Vairu Dunduri, Artu Melnalksni, Ilzi Mažāni, Jāni Purviņu, Daci Adviljoni, Zandu Mūrnieci, Ievu Adāviču, Indru Ozoliņu, Litu Freimani, Ilmāru Dreļu, Ilutu Mistri, Gintu Baumani, Ivetu Pētersoni- Lazdāni, Taigu Ludboržu, Ingu Pulmani.

Koncertu mākslinieciskais vadītājs Jānis Marcinkevičs, režisore Anna Jansone, scenogrāfs Visvaldis Asaris.

Atbalsta: Valsts Izglītības satura centrs, Rīgas dome, VKKF, VEF kultūras pils

Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.

Iegādātās biļetes uz 2020. gada  14. un 15. jūnija koncertiem ir derīgas attiecīgi uz 2021. gada 7. un 8. jūnija koncertiem.

 

Порекомендовать

Цена билетов
10 €
  • доступно

При покупке билетов в интернете применяется плата за использование интернет-магазина. Читать здесь .

При покупке билетов в местах торговли плата за услугу не применяется. Кассы