Lietošanas noteikumi un pušu pienākumi

SIA „Biļešu paradīze” interneta veikala Lietotāja tiesības un pienākumi.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu kopīgos sadarbības noteikumus, jo Jūsu reģistrēšanās BIĻEŠU PARADĪZES interneta veikalā būs kā apliecinājums tam, ka piekrītat šiem noteikumiem. Šī vienošanās starp BIĻEŠU PARADĪZE un Lietotāju stājas spēkā brīdī, kad LIETOTĀJS ir sekmīgi reģistrējies BIĻEŠU PARADĪZES interneta veikalā.
Pērkot biļetes, lūdzam pievērst uzmanību datu apstrādei, kas saistīta ar Personas datu vākšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  1. Šie Noteikumi, tiesības un pienākumi nosaka attiecības starp „Biļešu Paradīze” SIA (turpmāk tekstā BIĻEŠU PARADĪZE ), kas reģistrēta LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003394937 un personu (turpmāk tekstā LIETOTĀJS ), kura izdara pirkumu(s) interneta veikalā bilesuparadize.lv.
  2. Izdarot samaksu LIETOTĀJS apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
  3. Nopirktās biļetes atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas gadījumā.
 2. SAMAKSA PAR BIĻEŠU PARADĪZES PAKALPOJUMIEM.
  1. Maksa par BIĻEŠU PARADĪZES interneta veikala izmantošanu ir 7.37% (procenti) no pirkuma biļešu summas (t.sk. PVN)
  2. Interneta veikala izmantošanas maksa un piegādes maksa tiek pievienota pirkumam.
 3. ATBILDĪBA
  1. BIĻEŠU PARADĪZE ir atbildīga tikai par Pasākumu ieejas biļešu tirdzniecību.
  2. BIĻEŠU PARADĪZE uzņemas pilnu atbildību, par iegādātajām Pasākuma ieejas biļetēm, Pasākuma atcelšanas gadījumā, atbilstoši LR likumdošanai un labai komercpraksei.
  3. BIĻEŠU PARADĪZE Pasākuma atcelšanas gadījumā atmaksā tikai biļetes nominālo vērtību.
  4. BIĻEŠU PARADĪZE neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.
  5. BIĻEŠU PARADĪZE nav atbildīga par Pasākuma saturu un/vai kvalitāti. Par Pasākuma saturu un/vai kvalitāti atbildīgs ir Pasākuma rīkotājs. Pasākuma rīkotāja nosaukums un Reģ. Nr. ir norādīts uz biļetes.
 4. LIETOTĀJA SNIEGTO ZIŅU IZMANTOŠANA
  1. LIETOTĀJS labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei BIĻEŠU PARADĪZES interneta veikalā un to piegādei.
  2. LIETOTĀJS pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
  3. LIETOTĀJA sniegtās ziņas BIĻEŠU PARADĪZE izmanto tikai LIETOTĀJA interesēs. Trešajām personām ziņas par LIETOTĀJU ir pieejamas tikai Likuma noteiktajā kārtībā.
  4. LIETOTĀJS jebkurā laikā var izdzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.
  5. LIETOTĀJS ir atbildīgs par sava lietotājvārda un/vai paroles izmantošanu.
 5. CITI NOTEIKUMI
  1. BIĻEŠU PARADĪZE neatbild par saistīto tehnisko produktu izmantošanas nevēlamo efektu un to radītajām sekām.
  2. BIĻEŠU PARADĪZE sniedz ziņas par Pasākuma rīkotāja juridisko nosaukumu un tā vienoto reģistrācijas numuru.
  3. Sistēmas nesankcionētas izmantošanas gadījumā BIĻEŠU PARADĪZE slēdz pieeju Interneta veikalam.