Tiešsaistes lekcija Krāsa kā eksperiments. 20. gadsimta mākslinieku teorijas un prakses, cikls Krāsu māksla

Krāsa ir viens no pasaules uztveres pamatelementiem. Viņš ir mūsu uzticamais pavadonis.

Glezniecībā krāsa kalpo ne tikai materiālās pasaules attēlošanai, bet arī vizualizē acij apslēptus aspektus: simbolisko kontekstu, mistisku saturu, psiholoģisko noskaņu.


Lasīt aprakstu
Nav gaidāmo pasākumu