Tiešsaistes lekcija 19. gadsimta otrās puses māksla. Impresionisms. Postimpresionisms. Simbolisms. Secesija. No sērijas Rietumeiropas mākslas vēsture

19. gadsimta otrajā pusē. Rietumu mākslā parādījās tendences, kuras vēlāk saņēma vispārīgo nosaukumu “modernisms”.
Tās ir jaunas drosmīgas kustības mākslā: impresionisms, postimpresionisms, simbolisms, modernisms. Mākslinieki eksperimentē, meklē jaunus veidus, kā parādīt realitāti.

Lasīt aprakstu
Nav gaidāmo pasākumu