JDK ŪSIŅŠ 55 GADU JUBILEJAS KONCERTS "NE PŪKAS, NE SPALVAS"

Straujā pūku lidojumā tuvojas Salaspils kultūras nama jauniešu deju kolektīva Ūsiņš 55 gadu jubilejas koncerts “Ne pūkas, ne spalvas”! Koncertā par dzīvo mūziku parūpēsies Katrīna Dimanta ar grupu “ZELTRAČI”! Skatītājiem būs fantastiska iespēja daļu mūzikas dzirdēt pašiem pirmajiem, jo tā komponēta tieši Ūsiņa jubilejas koncertam! Līdz ar to, koncerta programmā būs gan dejotājiem mīļas un senas dejas, gan arī jaunrade, kuru horeogrāfiju veidojuši kolektīva vadītājs Mārtiņš Pēdājs un repetitore Uva Eglīte! 

Plkst. 20.00 sākas koncerts, bet dārzs vārtus vērs vaļā jau agrāk, lai skatītāji neformālā gaisotnē varētu iepazīties ar Ūsiņa piedzīvojumiem līdz šim, ieturoties ar dažādiem dzērieniem un našķiem.

Kopā ar Ūsiņa pamatsastāvu, koncertu izdejos arī Ūsiņa bijušie dejotāji kuplā skaitā. Tāpat uz skatuves kāps arī “Salaspils kultūras nama” dažādās deju kolektīvu paaudzes - BDK Sienāzītis, JDK Austriņš, VPDK Ūsa, SDK Rīgava

Uz tikšanos!

 

Informācijai:

Bērniem līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot), neaizņemot atsevišķu sēdvietu, biļete nav jāiegādājas. 

Lasīt aprakstu
Nav gaidāmo pasākumu