Balvu novada amatierteātru skate

Balvu novada amatierteātru  skate 2024

Balvu Kultūras un atpūtas centrā

13. aprīlī

*Plkst. 9.00 Baltinavas amatierteātris “Palādas”, Danskovīte  "Naudas ceļi", režisore Anita Ločmele

*Plkst. 11.00 Viļakas Kultūras nama amatierteātris,  Normunds Orlovs  “Astoņi no bezgalības ”, monoizrāde, režisore Valentīna Kaļāne,  (izrāde notiek  Dienvidu zālē) 

Skeču parāde (trīs sekojošās izrādes):

*Plkst. 12.00 Briežuciema  amatierteātris “Sipiņi”  Toļivaļds " Moušes ekzamens”, režisore Valentīna Kaša

*Plkst. 13.00 Bērzpils amatierteātris “Jandāls ”, Danskovīte  “ Duorgīs pierkums”, režisore Lolita Kokoreviča

*Plkst. 13.40 Kubulu  amatierteātris “Zīds”, Ināra Šteinberga  “Pūtēja 2”, režisore Jolanta Sauleviča Logina

*Plkst. 14.30. Žīguru Kultūras nama   amatierteātris “Virši”, Anna Danča  ''Pūramolys pučis”( Nav rūžu bez ēršķeižu! ), režisore Valentīna Kaļāne

*Plkst. 16.30 Vectilžas sporta un atpūtas centra amatierteātris ,,Melnais kaķis”, Anita Grīniece   ”Līgošanas  nerātnības”, režisore Valentīna Kaļāne

 *Plkst. 17.30 Rubeņu ciema  dramatiskais kolektīvs, Mudīte  Maslova  “Bārenīte un  mātesmeita”( pēc pasaku  motīviem), režisore Mudīte Maslova

*Plkst. 18.30  Krišjāņu Tautas nama dramatiskais kolektīvs  “Tādi esam”, Ināra Šteinberga  “Šurpu  turpu”, režisore Inese Kalniņa

*Plkst. 19.30  Lazdukalna  amatierteātris  “Zibšņi”  humoristiska īsluga “Mums izdosies jeb punktiņš uz i” (pēc K. Jokstes  lugas “Klepernieku pagasta zvaigzne motīviem”), režisore Arnita Rakstiņa 

Ieeja maksa: dienas biļete-visas izrādes - 10,00 euro,  pērkot uz katru  izrādi atsevišķi-3,00 euro,  (biļetes ''Biļešu paradīze'' kasēs)

 

*Plkst. 20.30  Balvu Kultūras un atpūtas centra  Teātra studija, Anita Grīniece  “Mazpilsētas  mazstāstiņi” , režisore Inese Daukste (izrāde notiek  Ziemeļu zālē) 

Ieeja maksa: 3.00 euro, (biļetes ''Biļešu paradīze'' kasēs).  Vietu skaits ierobežots!

 

14. aprīlī

*Plkst. 13.00 Naudaskalna amatierteātris, Edvards Vulfs ” Līnis murdā”,  režisore Iveta Supe

*Plkst. 15.00  Viļakas Kultūras nama amatierteātris,  Anita Grīniece “Čūsku ballīte”, režisore Valentīna Kaļāne

*Plkst. 16.00 Susāju dramatiskais kolektīvs “Spārītes”, Baiba Jukņēviča  ''Ak, šī jaukā lauku dzīve!”,  režisore Mārīte Bukovska

Ieejas maksa: dienas biļete-visas izrādes -5,00 euro, pērkot uz katru izrādi atsevišķi-3,00 euro, (biļetes ''Biļešu paradīze'' kasēs)

 
Nav gaidāmo pasākumu