VEF Vīru vokālā ansambļa 60 gadu jubilejas koncerts JO DZIEDĀJU, JO SKANĒJA

13. aprīlī VEF Kultūras pils Kamerzālē svinēsim VEF vīru vokālā ansambļa 60 gadu jubileju! 

Koncertā piedalās:

  • VEF VĪRU VOKĀLAIS ANSAMBLIS
  • Kultūras centra "Imanta" sieviešu vokālais ansamblis FORTŪNA
  • LU vīru vokālais ansamblis DANCIS
  • Vokālā grupa ANIMA SOLLA

Progammā latviešu komponistu dziesmas un tautasdziesmu apdares, kā arī ārzemju komponistu skaņdarbi. 

 
Nav gaidāmo pasākumu