ONKC senioru deju kopas ASTRAS koncerts VIZBUĻU PUTENIS

20. aprīlis plkst. 13.00
ONKC Lielā zāle

ONKC Senioru deju kopas ASTRAS koncerts VIZBUĻU PUTENIS

Biļetes 4 EUR, 3 EUR ar Ogres novadnieka karti/lietotni
Pasākums var tikt filmēts un fotografēts. 
Iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes vajadzībām.

 
Nav gaidāmo pasākumu