Vispasaules Balss dienai veltītā tikšanās ar Vokālās Akadēmijas studistiem. Pie klavierēm Daiga Blumberga. Vakaru vada vokālais pedagogs prof. Dr. paed. Edgars Kramiņš

Otrdien, 16.aprīlī, Vispasaules Balss dienu sagaidot, mūs gaida tikšanās ar Vokālās Akadēmijas studistiem. Pie klavierēm Daiga Blumberga. Vakaru vada šī gada jubilārs – muzikālā teātra aktieris, režisors un vokālais pedagogs Dr.paed., prof. Edgars Kramiņš

“Balss pilnveidošanas pamatā,”  kā uzsver Edgars Kramiņš, “ir ķermeņa un balss aparāta vienotas darbības princips, kas paredz izpildošās meistarības elementu – elpošanas, artikulācijas, ķermeņa motorikas, fonētiskās dzirdes, redzes un citu sajūtu konsolidāciju. Arī domāšana, jūtas un griba ir vienoti, un arī šai vienotībai ir nepieciešams izpausties balss pilnveidē, jo efektīvu procesu raksturo ne tikai intelektuālas potences, bet arī griba, kas klausītājiem ļauj uztvert un saprastu pausto.”

Uz tikšanos!

 
Nav gaidāmo pasākumu