Saldus Tautas teātra izrāde “Sievietes, sievietes”

Ak, sievietes, sievietes – tikai viņas pašas zina, uz ko viņas ir spējīgas. Bet galvenais – viņas prot MĪLĒT – kaislīgi, -  gan patiesi, gan savtīgi - bet mīlēt – to īsto, to vienīgo uz pasaules.

 Izrādē uz skatuves valdīs tikai  sievietes - visās izpausmēs, kādās vien sievietei iespējams būt.

 Vīrietis visu laiku ir tikai klātesošs. Uzzināsim, uz ko  sievietes ir spējīgas vīriešu dēļ un  ko tikai  sievietes nedara savas laimes dēļ.

Ja uzticamā draudzene izrādās  tāda, uz kuru labāk nepaļauties, ja uzrodas konkurente, kas tīko pēc tava vīra– tad iet vaļā intrigas un kaislības un no  draudzības maz kas paliek pāri.

20 % atvieglojums piemērāms Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus TIKS centrs” rīkoto pasākumu ieejas biļešu noteiktajai maksai šādām personām:

·       daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu);

·       ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai ģimenei, kuras aprūpē ir pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot invaliditātes apliecību);

·      bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu);

·      senioriem virs 65 gadiem (uzrādot pensionāru apliecību vai personu apliecinošu dokumentu);

·       personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personām ar I grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienai personai, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti.

 
Nav gaidāmo pasākumu