ONKC Senioru deju kolektīva OGRĒNIETIS sadancis IELŪDZ OGRĒNIETIS

Sadraudzības koncerts 

Biļetes EUR 4 , 3 EUR Ogres novadnieka karti/lietotni

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

 

 
Nav gaidāmo pasākumu