BJDK “Ieviņa” koncerts “Liels un mazs”

Līdzīgs sastop līdzīgu, neskatoties uz to, cik liels vai mazs tas ir. Šeit, “Ieviņā”, visi ir dejotāji - lielāki vai mazāki, bet dejotāji. Te dejas gaisma nes uz priekšu un saviļņo gan lielus, gan mazus. Šeit ikviens paaugās lielāks un top par izdejotajiem deju soļiem bagātāks. Te teciņi pieaug galopā un kopā savijas draudzības saites.

 

Koncerts atklās pārdomas par deju kolektīva cikliskumu un šķetinās piederību latviešu tautas dejai, pieaugot lielākam.

 

Koncerta režisore: Līga Stankeviča

Scenogrāfe: Ilze Beķere

BJDK "Ieviņa" mākslinieciskā vadītāja: Alise Daugava

Pedagogi: Daina Kjakste, Elīna Krista Vīksna

 
Nav gaidāmo pasākumu