Sieviešu kora “Dzintars” 75 gadu jubilejas koncerts “ES ATNĀCU UGUNTIŅU”

VEF Kultūras pils sieviešu koris DZINTARS un diriģente Aira Birziņa aicina uz kora 75. dzimšanas dienas koncertuzvedumu ES ATNĀCU UGUNTIŅU 2022. gada 3. decembrī VEF Kultūras pils Kamerzālē. 


Koncertuzvedumā skanēs izcilāko latviešu estrādes mākslinieču – Noras Bumbieres, Valentīnas Butānes, Ilonas Bāliņas, Margaritas Vilcānes, Mirdzas Zīveres, Ievas Akurateres, Maijas Lūsēnas, Olgas Rajeckas, Ances Krauzes un Aijas Kukules – izpildīto dziesmu aranžējumi korim, solistei un instrumentālajam ansamblim. Kopā ar kori DZINTARS uzstāsies soliste Aija Vītoliņa un profesionālu mūziķu instrumentālā grupa – Rihards Plešanovs (klavieres), Andis Klučnieks (flauta), Jānis Stafeckis (kontrabass) un Aivars Krastiņš (sitaminstrumenti). Koncertuzvedumā skanēs jaunas, tieši korim DZINTARS radītas dziesmu aranžijas, ko veidojis Edgars Linde. Izvēlēto skaņdarbu emocionālais vēstījums ir dažāds – dziesmās ieskanēsies gan maiguma, skumju un ilgu līnijas, gan spēka un spīta apliecinājums. Pirmatskaņojumu piedzīvos arī Ilonas Rupaines jaundarbs – par mīlestību un latgaliskās dzīvesziņas kodolu. 


Koncertuzveduma ES ATNĀCU UGUNTIŅU ideja un nosaukums interpretē ciešo saiti, kas veidojas starp paaudžu paaudzēs atstātā garīgā mantojuma daļu – iekodētu dziesmā –, un tagadnes cilvēka pasaules izpratni un sajūtām, pašapziņas veidošanos un plūdumu. Aktiera Ginta Andžāna caurviju stāsts būs gan lirisks vēstījums par pieaugšanu – kā slavinājums skaistai, gudrai un drosmīgai sievietei, par kādu ikviena meitene, maza būdama, sapņo kļūt – gan simbolisks dialogs starp sievietes un vīrieša daudzveidīgo emociju pasauli. 
Koncertuzvedumā līdzās kormūzikai un prozas lasījumiem tiks integrēti video mākslinieka Gata Priednieka-Melnača radītie video – caur laikmetīgo vizualitāti kora vēstures lappuses savīsies ar pavisam jauniem un tieši šim koncertam filmētiem video fragmentiem, kas atspoguļo kora DZINTARS šī brīža sajūtas. Svarīga vizuālās noskaņas radītāja dažādajās koncertuzveduma epizodēs būs gaismu partitūra. 


            Koncertu organizē biedrība “Dzintara koris” sadarbībā ar Ziemeļrīgas kultūras apvienības VEF Kultūras pili. Jubilejas koncerta tapšanu un norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un mērķprogramma KultūrELPA, Rīgas dome, AKKA/LAA un Pasaules brīvo latviešu apvienība. 

 
Nav gaidāmo pasākumu