Salaspils teātris svin 20!

Teātris laikā un telpā. Jā, tie esam mēs šajā laikā un telpā. Mūsu laiks teātrī bijis īss, tikai 20 gadu, bet uz dažādām skatuvēm aizritējušas dzīves, izdzīvotas sāpes, prieki, līdzjūtība un mīlestība.
Esmu pārliecināta, ka teātris vienmēr spēs sevi piepildīt ar dzīvi, kamēr vien jutīsim nepieciešamību rādīt cits citam, kas mēs esam un kas mēs neesam vai arī – kas mēs varētu būt!

Gatavojoties teātra 20 gadu jubilejai, tiek veidots muzikāls uzvedums «Improvizācijas un sajūtas teātrī, dzīvē un atmiņās...» ar monologiem un dialogiem no 20 gadu laikā iestudētām izrādēm, izceļot katra aktiera personību un atklājot viņa radošo pieredzi. Pasākums dos iespēju atcerēties paveikto, liks aizdomāties par šodienu un cerībām nākotnē!

 
Nav gaidāmo pasākumu