Deju kolektīvu koncerts SANĀCIET, SADANCOJIET!

Latviešu tautas deja ir īpašs dzīvesveids un filosofija, kas palīdz sajust un izprast latviešu tautas pamatvērtības. 

Tautas deju ansamblis „Liesma” kopā ar draugiem un domubiedriem - tautas deju ansambli „Dzirkstelīte”, bērnu deju ansambli „Dzīpariņš”, vidējās paaudzes deju kolektīvu „Oglīte”, senioru deju kolektīvu "Oglīte", tautas deju kolektīvu “Dzīpars”, vidējās paaudzes deju kolektīvu “Druva” un deju kolektīvu “Pēda” - izdejos krāšņu koncertu, kas pulcēs vienkopus dažādu paaudžu dejotājus Renātes Lindes, Jāņa Marcinkeviča, Arta Puriņa, Inas Jurickas un Unas Stakles vadībā. 

Ar mīlestību pret deju, tās radītājiem un izpildītājiem varēsim kopīgi baudīt dejas prieku, skatoties latviešu dejas vecmeistaru horeogrāfijas pērles, jauno horeogrāfu radītās inovācijas, un dejas no nākamo XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs”. Tautas deju ansamblis “Liesma” koncerta programmā iekļāvis arī dažas cittautu dejas, tā atjaunojot senu kolektīva tradīciju.

Deja ir tikai mirklis. Satvēriens, rokasspiediens, acu skats... Mirklis, kas ļauj apjaust īslaicīgo lietu skaistumu un liek domāt par to, cik šis skaistums ir trausls. Deja audzina ne tikai fiziski, bet arī garīgi, tā dod iespēju attīstīties un iemācīties paust sajūtas, kuras dažkārt nav iespējams izteikt vārdos.

 
Nav gaidāmo pasākumu