Rīgas lībiešu dziesmu ansambļa LĪVLIST 50 darbības gadu jubilejas koncerts Kus sa lǟd, kuldi Līvlist?

Līvu kultūra ir nozīmīgs Latvijas nemateriālais mantojums, kuru nepieciešams saglabāt, un Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist” tika izveidots, lai glābtu un stiprinātu lībiešu etniskās grupas identitāti. “Līvlist” ir ilggadējs un joprojām aktīvs lībiešu kopienas kultūras popularizētājs, kas aktīvi darbojas ne tikai koncertējot, bet arī iepazīstinot cilvēkus visā Latvijā ar lībiešu kultūru, valodu un dziesmām. 

Jubilejas vakarā, līdztekus lībiešu dziesmām un stāstiem, pirmizrādi piedzīvos ansambļa “Līvlist” 50 jubilejai par godu tapusi dokumentālā filma “Kurp ej, “Līvlist”?”. Filmas režisore Ilona Bērziņa, ielūkojoties “Līvlist” gadskārtās, izveidojusi stāstu, kas ļaus izsekot ansambļa darbībai no pašiem pirmsākumiem līdz šodienai, apliecinot, ka visu ansambļa īstenoto koncertprogrammu mērķis ir turpināt integrēt lībiešu kultūru Latvijas kultūrtelpā.

 

Koncertā piedalīsies Rīgas lībiešu dziesmas ansamblis "Līvlist" (vadītāja Diāna Logina) un jauktais koris "Lōja" (diriģents Ģirts Gailītis). Vakaru vadīs aktieris Juris Kalniņš.

 
Nav gaidāmo pasākumu