Bērnu vokālā ansambļa POPPY koncerts ŠŪPĻA DZIESMA PAVASARIM

Vokālais ansamblis „POPPY” šogad atzīmē sava koncertmeistara un komponista Gunāra Stades 90. jubileju!

Šo gadu laikā izdziedātas neskaitāmi daudz Gunāra Stades dziesmas. Kopā ar māksliniecisko vadītāju Guntu Stadi  ir veikts liels un nozīmīgs darbs bērnu estētiskajā audzināšanā, izkopta bērnu muzikālā dzirde, ritma izjūta, plastiskums un skatuves kultūra. Tas izdodas, jo savu darbu Gunta un Gunārs Stades veic ar ļoti lielu mīlestību - katrs bērns viņiem ir personība. Un tāpēc arī katrs ansambļa koncerts - tā ir skaista iespēja skatītājiem dzirdēt jaukas, dzīvespriecīgas, oriģinālas dziesmas jauno, talantīgo dziedātāju izpildījumā.
 

 
Nav gaidāmo pasākumu