KĀZU DIENAS PLĀNS. Online seminārs

Sniedzot konsultācijas pāriem, kuri paši organizē savas kāzas redzu, ka iztrūkst būtiski kāzu dienas plānošanas posmi.

Tāpēc jau vienpadsmit gadus vadu kāzu lekcijas kā izveidot kāzu dienas plānu. Lekcijas ilgums divas stundas. Sāksim ar kopējo konceptu, turpināsim ar detaļām un biežākajām kļūdām pašiem veidojot kāzu dienas plānu.

 

Mērķis: Iespēja pāriem pašiem izveidot savu kāzu dienas plānu.

 

Lekcijas norise:

1) Konkrēta struktūra kā izveidot kāzu dienas plānu, piemēri dažādām kāzām.

2) Detalizēta katras kāzu dienas sadaļas analīze (pucēšanās, satikšanās, ceremonija, fotosesija, viesu ierašanās svinību vietā, vakara svinības).

3) Laika plānošana kāzu dienai, balsīta uz 17.gadu pieredzei.

 

Pēc auditorijas lūguma - papildus tēma - tradīcijas kāzās.

 

Semināra vadītāja,

Kāzu organizatore Dace Miezīte

 
Nav gaidāmo pasākumu