Senās mūzikas festivāls 2020 / Latvijas Radio koris. Baroka un renesanses meistardarbi

Aigars REINIS, ērģeles
Latvijas Radio koris
Diriģents Kaspars PUTNIŅŠ

Programmā: Johans Sebastians Bahs, Žoskēns Deprē, Tomass Luiss de Viktorija

“Senās mūzikas festivālu” šogad ieskandinās Latvijas Radio koris diriģenta Kaspara Putniņa vadībā un Rīgas Doma titulārais jeb galvenais ērģelnieks Aigars Reinis, kurš vēl pavisam nesen tika godināts ar Lielo mūzikas balvu... Rūdīts visplašākajā repertuārā, pieredzējušais kolektīvs šoreiz uzmanību vērš uz vācu baroka dižgara Johana Sebastiana Baha un divu renesanses lielmeistaru – frankofāmu skolas pārtāvja Žoskēna Deprē un Avilas reģionā dzimušā spāņa Tomasa Luisa de Viktorijas skaņumākslu. Kaspars Putniņš stāsta: “Visu trīs autoru mūzika pieder pie Eiropas civilizācijas augstākajiem sasniegumiem. Šī mūzika ir tapusi laikos, kad cilvēku dzīvēs bija vēl daudz vairāk apdraudējumu un nedrošības kā šobrīd, šajā dīvainajā gadā. Iespējams, ka tieši dzīvības trausluma un cilvēka ievainojamības apziņa ir tā, kas ļāvusi tās autoriem sarakstīt darbus, kuru skaistums un dziļums ir dziedējošs.”
Līdzās vienai no slavenākajām 15. gadimta motetēm – Žoskēna Deprē gaismas cauraustajai Ave Maria – Rīgas Domā skanēs ap 1603. gadu tapušais Tomasa Luisa de Viktorijas pārlaicīgais meistardarbs – mirušo ofīcijs Missa pro defunctis – un Johana Sebastiana Baha motete Komm, Jesu, komm (“Nāc, Jēzu, nāc”) un Svēto Trīsvienību slavinošā Prelūdija un fūga Mibemolmažora BWV 522.

 
Nav gaidāmo pasākumu