Tirdzniecības vietas

Ogres novada kultūras centrs, PA

Misija: Caur kultūras un mūžizglītības prizmu stiprināt piederības sajūtu savai pilsētai un novadam.

Vīzija: Pašvaldības aģentūras „Ogres novada Kultūras centrs”– daudzfunkcionālu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniedzējs, kas dod ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras un mūžizglītības procesu veidošanā visā Ogres novadā.

Mērķis: Veicināt kultūras attīstību Ogres novada administratīvajā teritorijā, īstenot pašvaldības funkcijas kultūras darba organizēšanā, tai skaitā, veidot un piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, veicināt kultūras, mūžizglītības un sabiedrisko iniciatīvu, sniegt metodisko atbalstu Ogres novada pašvaldības kultūras iestādēm un struktūrvienībām.

Pasākuma nosaukums Datums Laiks Cena Pirkt

NĀC AR MANI BLĒŅOTIESOgres novada Kultūras centrs, Deju zāle

26.mai. 2019

12:00

2.00€ Pirkt

KLASES VAKARS VECĀKIEMOgres novada Kultūras centrs, Vasaras dārzs

31.mai. 2019

21:00

12.00€ Pirkt
Pasākuma nosaukums Datums Laiks

NĀC AR MANI BLĒŅOTIESOgres novada Kultūras centrs, Deju zāle

26.mai. 2019

12:00

Cenas Pirkt
 

KLASES VAKARS VECĀKIEMOgres novada Kultūras centrs, Vasaras dārzs

31.mai. 2019

21:00

Cenas Pirkt