Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Reģ. Nr.:
LV90000049726
Mājaslapa:
www.dziesmusvetki.lv

Dziesmai šodien liela diena... Par to vēstīs fanfaras, plīvos 1873. gada un 2023. gada Svētku karogi. Tos šķir un vieno 150 gadi. Bet izjūtas ir nemainīgas – lepnums par savu tautu, zemi, tradīcijām. Prieks par to, ka sarežģītajos vēstures līkločos dziesma, deja un mūzika ir bijušas tās, kas tautu vienojušas un saliedējušas. Dziesmu un deju svētki –neaizmirstams amatiermākslas fenomens ar pusotra gadsimta ilgajām tradīcijām!

Dziesmu un deju svētku fenomens
Dziesmu un deju svētki ir tautas izcilākais kultūras meistardarbs, kas izturējis laika pārbaudi. Tie ir kļuvuši par nacionālas un  starptautiskas nozīmes notikumu, kas sauc kopā un saliedē latviešus visā pasaulē, vieno dažādas paaudzes un tautības.

No Pirmajiem svētkiem 1873. gadā ar 1000 dziedātājiem tie izauguši par varenu kustību – XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkos gatavojas piedalīties ap
40 000 dalībnieku. Svētkiem gatavojas vairāk nekā 1600 kolektīvu Latvijā un vairāk nekā 100 ārvalstīs.

 
Nav gaidāmo pasākumu