Yamaha mūzikas skolas koncerts VISS, KO ES VĒLOS

Share

Upcoming events
Yamaha mūzikas skolas koncerts VISS, KO ES VĒLOS

Valmiera, Valmieras Kultūras centrs

Thursday,
28th December, 11:00
Yamaha mūzikas skolas koncerts VISS, KO ES VĒLOS

Valmiera, Valmieras Kultūras centrs

  • 5€
Buy from 5€
Yamaha mūzikas skolas koncerts VISS, KO ES VĒLOS

Valmiera, Valmieras Kultūras centrs

Thursday,
28th December, 19:00
Yamaha mūzikas skolas koncerts VISS, KO ES VĒLOS

Valmiera, Valmieras Kultūras centrs

  • 10€
  • 8€
Buy from 8€