Tiešsaistes forums APRITES EKONOMIKA LATVIJĀ

Izdevniecība “Dienas Bizness” sadarbībā ar VARAM, biedrību "Zaļās mājas",  AS "Swedbank", SIA "Fortum Latvia", AS "Balticovo", AS "Maxima Latvija" un  Izraēlas vēstniecību Latvijā rīko konferenci - diskusiju platformu “Aprites ekonomika Latvijā”.

Nodrošinot Eiropas zaļā kursa ieviešanu, Eiropas komisija 2020. gada 11. martā paziņoja par Jauno aprites ekonomikas rīcības plānu, kas iezīmē iniciatīvas, kuras skars visus produktu aprites cikla posmus un dažādas materiālu grupas, panākot, ka saražotie produkti ir ilgtspējīgi un ilglietojami, un sabiedrība var pilnvērtīgi iesaistīties aprites ekonomikā un izmantot pozitīvo pārmaiņu sniegtās priekšrocības. Minētie principi iestrādāti Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam, ko šā gada 4.septembrī apstiprināja Ministru kabinets. Vai Latvijas sabiedrība ir gatava aprites ekonomikas pamatprincipus ieviest savā ikdienā un pieņemt aizvien jaunus izaicinājumus mainīt sav domāšanas veidu? Kā uzņēmējam ieviest aprites ekonomikas principus savā uzņēmējdarbībā? Ko tas maksā un kādas ir iespējas?

Vai uzņēmēji ir gatavi sadarboties ar valsts institūcijām un viens ar otru, meklējot jaunus biznesa virzienus, atbilstoši aprites ekonomikas pamatprincipiem? Vai uzņēmējiem ir skaidri valsts institūciju uzstādītie mērķi, plāns un sniegtās atbalsta iespējas?

Izdevniecība “Dienas Bizness” aicina valsts institūcijas, uzņēmējus un aktīvo sabiedrības daļu runāt par aprites ekonomikas principu ieviešanu savā ikdienā, kļūstot par pilnvērtīgu un atbildīgu bezatkritumu sabiedrību.

Mērķauditorija: uzņēmēji, ražošanas vadītāji, valsts institūciju un pašvaldību vadītāji, zero waste kustības entuziasti un aktīvā sabiedrības daļa
Programma: http://konferences.db.lv/conferences/aprites-ekonomika-latvija/

 
No upcoming events