Tautas deju kolektīva ZALKTIS 30 gadu jubilejas koncerts TE MŪSU DVĒSELES…

Thursday
May 20, 2021 7:00 PM
VEF Kultūras pils

 Rīga, Ropažu iela 2

View in map View in map

Koncerts “Te mūsu dvēseles” ir TDK “Zalktis” 30 gadu jubilejas koncerts, kas veltīts vērtībām, kas visus gadus vienojušas dažādas dejotāju paaudzes. Tās ielikusi un stiprinājusi kolektīva dibinātāja un ilggadējā vadītāja Arta Melnalksne, tās turpina kopt kolektīva pašreizējie pedagogi un dejotāji.

Koncerts stāstīs par dažādu jūtu un emociju izpausmēm, it kā turpinot teikumu “Te mūsu dvēseles…”. Šeit dejotāju dvēseles satiekas un mīl, iegūst spārnus un lido, savieno paaudzes, gavilē un līksmo, piemin un atceras, ciena pagātnes vērtības un rada jaunas.

Koncertā piedalās gan abu “Zalkša” grupu dejotāji, gan Rīgas Teikas vidusskolas BDK “Skabardzēni”, kas simbolizēs dejas prieka pārmantojamību, uz vienas skatuves satiekoties brāļiem un māsām, vecākiem un bērniem.

Koncertā satiksies gan tautas deju klasika, gan svētku dejas, gan pašu kolektīva pedagogu veidotās horeogrāfijas. Īpašs atgādinājums būs par horeogrāfes Artas Melnalksnes devumu latviešu dejas un kultūras attīstībā, izdejojot gan senākas, gan joprojām aktuālas horeogrāfijas, radot iespēju vēlreiz skatītājiem un dejotājiem baudīt viņas savdabīgo horeogrāfisko rokrakstu un katrai dejai piemītošo īpašo stāstu.

 

Share

Sold out
Event has started
Ticket prices
5 €
  • available
3 €
  • unavailable

When buying tickets online, Transaction fee is added. Read more .

When buying tickets at Box offices, Transaction fee is not added. Box offices